Dünya İnsan Hakları Günü nedir? Dünya İnsan Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman kutlanır?

Dünya İnsan Hakları Günü, bu önemli belgenin kabul edildiği tarihe denk gelerek her yıl kutlanır. Bu gün, dünya genelinde çeşitli etkinlikler, seminerler, konferanslar ve kampanyalar düzenlenerek insan haklarına dikkat çekilir ve bu hakların korunması için farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Peki, Dünya İnsan Hakları Günü nedir, Dünya İnsan Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman kutlanır?

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ TARİHÇESİ

2. Dünya Savaşı’nda 60 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi de yaralandı ve evsiz kaldı. Ayrıca salgın çeşitli salgın hastalıklar da ortaya çıktı. Savaş sonrası devlet, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması için birleştiler. Savaş bittikten 3 yıl sonra da sivil vatandaşların haklarını korumaya yönelik İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildi. Bildirge, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, sadece belli bir ülke veya kesimi değil tüm dünyayı kapsıyor. Bu nedenle de oldukça önemli.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’NİN MADDELRİ NELERDİR?

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, 30 maddeden oluşan bir belgedir ve her bir madde, temel insan haklarını ve özgürlüklerini korumaya yönelik prensipleri içerir. İşte bu beyannamedeki bazı önemli maddeler:

Madde 1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla hareket etmelidirler.

Madde 2: Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya başka bir durum bakımından ayrım gözetilmeksizin, bu Beyannamenin ilan ettiği bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir.

Madde 3: Herkesin yaşam hakkına saygı gösterilmelidir; yaşam hakkı, herkesin güvenliğini koruma hakkını içerir.

Madde 5: Hiç kimse işkenceye, zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz veya kötü muamele göremez.

Madde 10: Herkes, eşit bir şekilde yargılanma hakkına sahiptir.

Madde 19: Herkes düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir; bu hak, her türlü bilgi ve düşünceyi almak, vermek ve yaymak için sansürsüz özgürlüğü içerir.

Madde 25: Herkesin yaşam standardı, sağlık, yiyecek, barınma ve temel sosyal hizmetlere ulaşma hakkı vardır.

Madde 30: Hiçbir hükümet, bu Beyannamede belirtilen hak ve özgürlükleri yok sayamaz veya kısıtlayamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x